This website is part of the M.A.D. Urban Network.
Featured News / Mongolia News / Real Estate / October 22, 2014

“ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН 2015” -Д СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ БОЛОМЖ!

Share on Pinterest
Share with your friends


Submit
Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалтын “Библи” болсон Хамгийн том, Хамгийн сайн, Бүрэн хэмжээний тайлан тун удахгүй.

“Монголын Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Тайлан 2015” нь үл хөдлөхийн зах зээл дээрх цорын ганц бүрэн хэмжээний, ялгаварлалгүй, нарийвчилсан тайлан мэдээ юм. 7000 гаруй худалдааны бодит баримтад суурилсан бөгөөд сектор сектороор нь, хөрөнгийн төрлөөр нь Улаанбаатарын үл хөдлөхийн зах зээлийн үнэн бодит мэдээллийг хүргэх цор ганц эх үүсвэр мөн.

ЭЛЕКТРОН ХЭЛБЭРЭЭР, ҮНЭГҮЙ ТҮГЭЭГДЭНЭ. (ӨНГӨРСӨН 10 САРЫН ТАТАН АВАЛТ 4500)

Энэхүү тайлан нь мөн хоёрдогч хотуудын судалгааг багтаасан бөгөөд тэдгээрт хөрөнгө оруулах таатай боломжуудыг судлан хүргэж байгаагаараа онцлог юм. Зах зээлийн маш өргөн хэмжээний мэдээлэл, судалгааг хураангуйлсан хэлбэрээр хүргэж байгаагаараа Монголын Үл Хөдлөхийн Тайлан 2015 нь гүнзгийрсэн дүн шинжилгээ болон хөрөнгө оруулагчдад ил тод харах боломжгүй, төвөгтэй зах зээлийг бүхэлд нь харж, боломж ба сорилтуудын хамтаар ойлгоход нь туслах нарийн мэргэшсэн, туршлагатай үл хөдлөхийн мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан тайлбаруудыг агуулж байгаа юм.

ДЭЛХИЙ ДАЯАР ТҮГЭЭГДЭЖ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД БОЛОН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ХҮРНЭ.

Зах зээл дээр үр ашигтай ажиллахад нь хөрөнгө оруулагчдад шаардагдах бүхий л хэрэгцээт мэдээлэл, нарийвчилсан “хэрхэн хийх” талаар зөвлөгөө, дэлгэрэнгүй тайлбар болон гэрээний жишиг загваруудыг агуулснаараа энэ тайлан нь Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг сонирхож буй хөрөнгө оруулагчдад үл хөдлөхийн хэмжээ болон хүрээнээс үл хамааран хамгийн чухал хэрэгсэл болно.

ОЛОН УЛСЫН болон ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД, ГАДААДЫН АЖИЛТНУУД, САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХҮРЭХ ХАМГИЙН “ДӨТ” ЗАМ.

Price-mongolian

Fill out my online form.


Previous Post
Place your Advertisement in the Real Estate Report 2015
Next Post
Where are the men?


More Story
Place your Advertisement in the Real Estate Report 2015
The biggest, the best, the most comprehensive and the most read “bible” on Real Estate investments in Mongolia is back. The...